บริษัท แอดวานซ์แอสเซ็ทพลัส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอดวานซ์แอสเซ็ทพลัส จำกัด"

บริษัท แอดวานซ์แอสเซ็ทพลัส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอดวานซ์แอสเซ็ทพลัส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอดวานซ์แอสเซ็ทพลัส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้าและส่งออกเสื้อผ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอดวานซ์แอสเซ็ทพลัส จำกัด


255/2126 ถนนราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอดวานซ์แอสเซ็ทพลัส จำกัด ตั้งอยู่ที่

255/2126 ถนนราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท แอดวานซ์แอสเซ็ทพลัส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอดวานซ์แอสเซ็ทพลัส จำกัด

ได้แก่ 0905559000533
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอดวานซ์แอสเซ็ทพลัส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอดวานซ์แอสเซ็ทพลัส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*