บริษัท อู่เรือภูศิริ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อู่เรือภูศิริ จำกัด"

บริษัท อู่เรือภูศิริ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อู่เรือภูศิริ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อู่เรือภูศิริ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการและให้เช่าท่าเรือ ท่าเทียบเรือ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อู่เรือภูศิริ จำกัด


285 ถนนนครนอก ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อู่เรือภูศิริ จำกัด ตั้งอยู่ที่

285 ถนนนครนอก ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

แผนที่บริษัท บริษัท อู่เรือภูศิริ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อู่เรือภูศิริ จำกัด

ได้แก่ 0905559000541
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อู่เรือภูศิริ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อู่เรือภูศิริ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*