บริษัท พีพีอาร์ พลัส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีพีอาร์ พลัส จำกัด"

บริษัท พีพีอาร์ พลัส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีพีอาร์ พลัส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีพีอาร์ พลัส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีพีอาร์ พลัส จำกัด


30/2 หมู่ที่ 11 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีพีอาร์ พลัส จำกัด ตั้งอยู่ที่

30/2 หมู่ที่ 11 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท พีพีอาร์ พลัส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีพีอาร์ พลัส จำกัด

ได้แก่ 0905559000568
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีพีอาร์ พลัส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีพีอาร์ พลัส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*