บริษัท โภควินท์พาราวู้ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โภควินท์พาราวู้ด จำกัด"

บริษัท โภควินท์พาราวู้ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โภควินท์พาราวู้ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โภควินท์พาราวู้ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงเลื่อย โรงงานไสไม้ อบไม้

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โภควินท์พาราวู้ด จำกัด


123 หมู่ที่ 3 ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โภควินท์พาราวู้ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

123 หมู่ที่ 3 ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260

แผนที่บริษัท บริษัท โภควินท์พาราวู้ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โภควินท์พาราวู้ด จำกัด

ได้แก่ 0905559000576
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โภควินท์พาราวู้ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โภควินท์พาราวู้ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*