บริษัท รัชกิจ คอร์โปเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รัชกิจ คอร์โปเรชั่น จำกัด"

บริษัท รัชกิจ คอร์โปเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รัชกิจ คอร์โปเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 361,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รัชกิจ คอร์โปเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รัชกิจ คอร์โปเรชั่น จำกัด


62/45 ถนนสายเอเชีย ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รัชกิจ คอร์โปเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

62/45 ถนนสายเอเชีย ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

แผนที่บริษัท บริษัท รัชกิจ คอร์โปเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รัชกิจ คอร์โปเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0905559000592
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รัชกิจ คอร์โปเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รัชกิจ คอร์โปเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*