บริษัท ทรูฟอร์แคร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรูฟอร์แคร์ จำกัด"

บริษัท ทรูฟอร์แคร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรูฟอร์แคร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรูฟอร์แคร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อมา ขายไป สินค้าอุปโภค บริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรูฟอร์แคร์ จำกัด


1 ซอย3 (ราษฎร์อุทิศ) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรูฟอร์แคร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 ซอย3 (ราษฎร์อุทิศ) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท ทรูฟอร์แคร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรูฟอร์แคร์ จำกัด

ได้แก่ 0905559000606
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรูฟอร์แคร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรูฟอร์แคร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*