บริษัท อินเตอร์แบรนด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินเตอร์แบรนด์ จำกัด"

บริษัท อินเตอร์แบรนด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินเตอร์แบรนด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินเตอร์แบรนด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเสื้่อผ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินเตอร์แบรนด์ จำกัด


587 ถนนธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินเตอร์แบรนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

587 ถนนธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท อินเตอร์แบรนด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินเตอร์แบรนด์ จำกัด

ได้แก่ 0905559000614
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินเตอร์แบรนด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินเตอร์แบรนด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*