บริษัท สมหวังและสมหญิง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สมหวังและสมหญิง จำกัด"

บริษัท สมหวังและสมหญิง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สมหวังและสมหญิง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สมหวังและสมหญิง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายไม้ยางพารา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สมหวังและสมหญิง จำกัด


357/1 ถนนกาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สมหวังและสมหญิง จำกัด ตั้งอยู่ที่

357/1 ถนนกาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

แผนที่บริษัท บริษัท สมหวังและสมหญิง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สมหวังและสมหญิง จำกัด

ได้แก่ 0905559000631
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมหวังและสมหญิง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สมหวังและสมหญิง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*