ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันติพยัคฆ์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันติพยัคฆ์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันติพยัคฆ์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันติพยัคฆ์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันติพยัคฆ์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างขนส่งสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันติพยัคฆ์


160 หมู่ที่ 2 ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันติพยัคฆ์ ตั้งอยู่ที่

160 หมู่ที่ 2 ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันติพยัคฆ์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันติพยัคฆ์

ได้แก่ 0913559000019
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันติพยัคฆ์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันติพยัคฆ์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*