บริษัท วี แอนด์ ที เทเลโฟน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วี แอนด์ ที เทเลโฟน จำกัด"

บริษัท วี แอนด์ ที เทเลโฟน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วี แอนด์ ที เทเลโฟน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วี แอนด์ ที เทเลโฟน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายปลีกและจำหน่ายส่งเครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือและอปกรณ์มือถือ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วี แอนด์ ที เทเลโฟน จำกัด


959 หมู่ที่ 7 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วี แอนด์ ที เทเลโฟน จำกัด ตั้งอยู่ที่

959 หมู่ที่ 7 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

แผนที่บริษัท บริษัท วี แอนด์ ที เทเลโฟน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วี แอนด์ ที เทเลโฟน จำกัด

ได้แก่ 0915559000011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วี แอนด์ ที เทเลโฟน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วี แอนด์ ที เทเลโฟน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*