บริษัท โชคเฉลิมลาภ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โชคเฉลิมลาภ จำกัด"

บริษัท โชคเฉลิมลาภ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โชคเฉลิมลาภ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โชคเฉลิมลาภ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรับจ้างเหมาแรงงานการประมงทะเล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โชคเฉลิมลาภ จำกัด


987 หมู่ที่ 2 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โชคเฉลิมลาภ จำกัด ตั้งอยู่ที่

987 หมู่ที่ 2 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110

แผนที่บริษัท บริษัท โชคเฉลิมลาภ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โชคเฉลิมลาภ จำกัด

ได้แก่ 0915559000029
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โชคเฉลิมลาภ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โชคเฉลิมลาภ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*