บริษัท สตูล เพนท์เตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สตูล เพนท์เตอร์ จำกัด"

บริษัท สตูล เพนท์เตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สตูล เพนท์เตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สตูล เพนท์เตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือ,เรือสำราญ,เรือสำหรับการกีฬาและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สตูล เพนท์เตอร์ จำกัด


349/15 หมู่ที่ 2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สตูล เพนท์เตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

349/15 หมู่ที่ 2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

แผนที่บริษัท บริษัท สตูล เพนท์เตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สตูล เพนท์เตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0915559000037
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สตูล เพนท์เตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สตูล เพนท์เตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*