ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกธารา เมเนจเม้นท์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกธารา เมเนจเม้นท์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกธารา เมเนจเม้นท์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกธารา เมเนจเม้นท์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกธารา เมเนจเม้นท์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาดและการจัดจำหน่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกธารา เมเนจเม้นท์


205 หมู่ที่ 8 ถนนเทศารัษฎา ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกธารา เมเนจเม้นท์ ตั้งอยู่ที่

205 หมู่ที่ 8 ถนนเทศารัษฎา ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกธารา เมเนจเม้นท์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกธารา เมเนจเม้นท์

ได้แก่ 0923558000023
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกธารา เมเนจเม้นท์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกธารา เมเนจเม้นท์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*