ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายคอมตรัง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายคอมตรัง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายคอมตรัง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายคอมตรัง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายคอมตรัง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายและซ่อมคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายคอมตรัง


81/6-7 ถนนบ้านโพธิ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายคอมตรัง ตั้งอยู่ที่

81/6-7 ถนนบ้านโพธิ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายคอมตรังเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายคอมตรัง

ได้แก่ 0923559000019
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายคอมตรัง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายคอมตรัง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*