ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เวลธ์ ปิโตรเลียม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เวลธ์ ปิโตรเลียม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เวลธ์ ปิโตรเลียม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เวลธ์ ปิโตรเลียม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เวลธ์ ปิโตรเลียม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เวลธ์ ปิโตรเลียม


91/3 หมู่ที่ 1 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เวลธ์ ปิโตรเลียม ตั้งอยู่ที่

91/3 หมู่ที่ 1 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เวลธ์ ปิโตรเลียมเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เวลธ์ ปิโตรเลียม

ได้แก่ 0923559000043
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เวลธ์ ปิโตรเลียม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เวลธ์ ปิโตรเลียม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*