ห้างหุ้นส่วนจำกัด อันดามันยางยนต์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อันดามันยางยนต์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อันดามันยางยนต์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อันดามันยางยนต์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อันดามันยางยนต์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายปลีกและขายส่งยางรถยนต์ ล้อแม็กซ์ สปริงโหลด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อันดามันยางยนต์


250/10,11,12,13 หมู่ที่ 2 ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อันดามันยางยนต์ ตั้งอยู่ที่

250/10,11,12,13 หมู่ที่ 2 ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อันดามันยางยนต์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อันดามันยางยนต์

ได้แก่ 0923559000060
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อันดามันยางยนต์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อันดามันยางยนต์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*