ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกรัตน์วิศวกรรม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกรัตน์วิศวกรรม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกรัตน์วิศวกรรม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกรัตน์วิศวกรรม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกรัตน์วิศวกรรม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกรัตน์วิศวกรรม


251/60 ถนนตรังคภูมิ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกรัตน์วิศวกรรม ตั้งอยู่ที่

251/60 ถนนตรังคภูมิ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกรัตน์วิศวกรรมเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกรัตน์วิศวกรรม

ได้แก่ 0923559000078
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกรัตน์วิศวกรรม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกรัตน์วิศวกรรม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*