ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาสท์ ฟีท แกรนด์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาสท์ ฟีท แกรนด์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาสท์ ฟีท แกรนด์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาสท์ ฟีท แกรนด์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาสท์ ฟีท แกรนด์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาสท์ ฟีท แกรนด์


30/2 ถนนวิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาสท์ ฟีท แกรนด์ ตั้งอยู่ที่

30/2 ถนนวิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาสท์ ฟีท แกรนด์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาสท์ ฟีท แกรนด์

ได้แก่ 0923559000086
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาสท์ ฟีท แกรนด์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาสท์ ฟีท แกรนด์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*