บริษัท เอส อี ดี ไลท์ติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส อี ดี ไลท์ติ้ง จำกัด"

บริษัท เอส อี ดี ไลท์ติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส อี ดี ไลท์ติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส อี ดี ไลท์ติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการประมูลงานไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส อี ดี ไลท์ติ้ง จำกัด


109 หมู่ที่ 6 ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส อี ดี ไลท์ติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

109 หมู่ที่ 6 ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

แผนที่บริษัท บริษัท เอส อี ดี ไลท์ติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส อี ดี ไลท์ติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0925558000017
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส อี ดี ไลท์ติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส อี ดี ไลท์ติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*