บริษัท เอช เจ พาร์ค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอช เจ พาร์ค จำกัด"

บริษัท เอช เจ พาร์ค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอช เจ พาร์ค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอช เจ พาร์ค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย และ/หรือให้เช่า ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้าน แฟลต อาพาร์ทเม้นท์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอช เจ พาร์ค จำกัด


118 หมู่ที่ 10 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอช เจ พาร์ค จำกัด ตั้งอยู่ที่

118 หมู่ที่ 10 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

แผนที่บริษัท บริษัท เอช เจ พาร์ค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอช เจ พาร์ค จำกัด

ได้แก่ 0925558000106
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอช เจ พาร์ค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอช เจ พาร์ค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*