บริษัท สยามทรัพย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยามทรัพย์ จำกัด"

บริษัท สยามทรัพย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยามทรัพย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยามทรัพย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยามทรัพย์ จำกัด


9/1 หมู่ที่ 4 ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยามทรัพย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/1 หมู่ที่ 4 ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130

แผนที่บริษัท บริษัท สยามทรัพย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยามทรัพย์ จำกัด

ได้แก่ 0925558000131
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยามทรัพย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยามทรัพย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*