บริษัท บ้านพระยา คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บ้านพระยา คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท บ้านพระยา  คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บ้านพระยา คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บ้านพระยา คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ผลิต หรือจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บ้านพระยา คอนสตรัคชั่น จำกัด


119/232 หมู่ที่ 5 ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บ้านพระยา คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

119/232 หมู่ที่ 5 ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

แผนที่บริษัท บริษัท บ้านพระยา คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บ้านพระยา คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0925559000011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บ้านพระยา คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บ้านพระยา คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*