บริษัท พรสี่ทิศ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พรสี่ทิศ จำกัด"

บริษัท พรสี่ทิศ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พรสี่ทิศ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พรสี่ทิศ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พรสี่ทิศ จำกัด


62/10 หมู่ที่ 10 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พรสี่ทิศ จำกัด ตั้งอยู่ที่

62/10 หมู่ที่ 10 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

แผนที่บริษัท บริษัท พรสี่ทิศ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พรสี่ทิศ จำกัด

ได้แก่ 0925559000029
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พรสี่ทิศ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พรสี่ทิศ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*