บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไลน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไลน์ จำกัด"

บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไลน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไลน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไลน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไลน์ จำกัด


91 ถนนเพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไลน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

91 ถนนเพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130

แผนที่บริษัท บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไลน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไลน์ จำกัด

ได้แก่ 0925559000045
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไลน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไลน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*