บริษัท พี.เค.คอนเน็ค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี.เค.คอนเน็ค จำกัด"

บริษัท พี.เค.คอนเน็ค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี.เค.คอนเน็ค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี.เค.คอนเน็ค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี.เค.คอนเน็ค จำกัด


24/33 ถนนบางรัก ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี.เค.คอนเน็ค จำกัด ตั้งอยู่ที่

24/33 ถนนบางรัก ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

แผนที่บริษัท บริษัท พี.เค.คอนเน็ค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี.เค.คอนเน็ค จำกัด

ได้แก่ 0925559000053
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี.เค.คอนเน็ค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี.เค.คอนเน็ค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*