บริษัท คีพบ๊อกซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คีพบ๊อกซ์ จำกัด"

บริษัท คีพบ๊อกซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คีพบ๊อกซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คีพบ๊อกซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงแรม ที่พัก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คีพบ๊อกซ์ จำกัด


24/33 ถนนบางรัก ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คีพบ๊อกซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

24/33 ถนนบางรัก ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

แผนที่บริษัท บริษัท คีพบ๊อกซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คีพบ๊อกซ์ จำกัด

ได้แก่ 0925559000061
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คีพบ๊อกซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คีพบ๊อกซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*