บริษัท มหานคร ตรัง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มหานคร ตรัง จำกัด"

บริษัท มหานคร ตรัง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มหานคร ตรัง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มหานคร ตรัง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสถานบันเทิง จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มหานคร ตรัง จำกัด


182 ถนนพัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มหานคร ตรัง จำกัด ตั้งอยู่ที่

182 ถนนพัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

แผนที่บริษัท บริษัท มหานคร ตรัง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มหานคร ตรัง จำกัด

ได้แก่ 0925559000070
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มหานคร ตรัง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มหานคร ตรัง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*