บริษัท ของเล่น168 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ของเล่น168 จำกัด"

บริษัท ของเล่น168 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ของเล่น168 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ของเล่น168 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกของเล่นเด็ก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ของเล่น168 จำกัด


70/2 ซอย4 (ถนนวิเศษกุล) ถนนวิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ของเล่น168 จำกัด ตั้งอยู่ที่

70/2 ซอย4 (ถนนวิเศษกุล) ถนนวิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

แผนที่บริษัท บริษัท ของเล่น168 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ของเล่น168 จำกัด

ได้แก่ 0925559000096
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ของเล่น168 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ของเล่น168 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*