บริษัท กิต เคมีคัล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กิต เคมีคัล จำกัด"

บริษัท กิต เคมีคัล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กิต เคมีคัล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กิต เคมีคัล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสารเคมีทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กิต เคมีคัล จำกัด


222/2 หมู่ที่ 5 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กิต เคมีคัล จำกัด ตั้งอยู่ที่

222/2 หมู่ที่ 5 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210

แผนที่บริษัท บริษัท กิต เคมีคัล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กิต เคมีคัล จำกัด

ได้แก่ 0925559000100
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กิต เคมีคัล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กิต เคมีคัล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*