บริษัท ปาวาปี รีสอร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ปาวาปี รีสอร์ท จำกัด"

บริษัท ปาวาปี รีสอร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ปาวาปี รีสอร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ปาวาปี รีสอร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรีสอร์ท ร้านอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ปาวาปี รีสอร์ท จำกัด


104/4 หมู่บ้านเกาะมุก หมู่ที่ 2 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ปาวาปี รีสอร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

104/4 หมู่บ้านเกาะมุก หมู่ที่ 2 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110

แผนที่บริษัท บริษัท ปาวาปี รีสอร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ปาวาปี รีสอร์ท จำกัด

ได้แก่ 0925559000118
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ปาวาปี รีสอร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ปาวาปี รีสอร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*