บริษัท เอ็น.อาร์.เจ อินเตอร์พาราวู๊ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็น.อาร์.เจ อินเตอร์พาราวู๊ด จำกัด"

บริษัท เอ็น.อาร์.เจ อินเตอร์พาราวู๊ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็น.อาร์.เจ อินเตอร์พาราวู๊ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็น.อาร์.เจ อินเตอร์พาราวู๊ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็น.อาร์.เจ อินเตอร์พาราวู๊ด จำกัด


129/50 ถนนกันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็น.อาร์.เจ อินเตอร์พาราวู๊ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

129/50 ถนนกันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็น.อาร์.เจ อินเตอร์พาราวู๊ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็น.อาร์.เจ อินเตอร์พาราวู๊ด จำกัด

ได้แก่ 0925559000126
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็น.อาร์.เจ อินเตอร์พาราวู๊ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็น.อาร์.เจ อินเตอร์พาราวู๊ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*