บริษัท ว.เจริญพงศ์ขนส่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ว.เจริญพงศ์ขนส่ง จำกัด"

บริษัท ว.เจริญพงศ์ขนส่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ว.เจริญพงศ์ขนส่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ว.เจริญพงศ์ขนส่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ว.เจริญพงศ์ขนส่ง จำกัด


113 หมู่ที่ 2 ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ว.เจริญพงศ์ขนส่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

113 หมู่ที่ 2 ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130

แผนที่บริษัท บริษัท ว.เจริญพงศ์ขนส่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ว.เจริญพงศ์ขนส่ง จำกัด

ได้แก่ 0925559000134
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ว.เจริญพงศ์ขนส่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ว.เจริญพงศ์ขนส่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*