บริษัท หย่งเหิง โลจิสติกส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท หย่งเหิง โลจิสติกส์ จำกัด"

บริษัท หย่งเหิง โลจิสติกส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท หย่งเหิง โลจิสติกส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท หย่งเหิง โลจิสติกส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าภายในประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท หย่งเหิง โลจิสติกส์ จำกัด


16/20 ถนนบ้านทุ่งควน ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท หย่งเหิง โลจิสติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

16/20 ถนนบ้านทุ่งควน ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

แผนที่บริษัท บริษัท หย่งเหิง โลจิสติกส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท หย่งเหิง โลจิสติกส์ จำกัด

ได้แก่ 0925559000142
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท หย่งเหิง โลจิสติกส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท หย่งเหิง โลจิสติกส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*