ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนค้าไม้

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนค้าไม้"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนค้าไม้

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนค้าไม้
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนค้าไม้ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าไม้

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนค้าไม้


18 หมู่ที่ 3 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนค้าไม้ ตั้งอยู่ที่

18 หมู่ที่ 3 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนค้าไม้เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนค้าไม้

ได้แก่ 0933559000019
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนค้าไม้:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนค้าไม้:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*