ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.บี.กรุ๊ป

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.บี.กรุ๊ป"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.บี.กรุ๊ป

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.บี.กรุ๊ป
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.บี.กรุ๊ป ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.บี.กรุ๊ป


183/3 หมู่ที่ 10 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.บี.กรุ๊ป ตั้งอยู่ที่

183/3 หมู่ที่ 10 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.บี.กรุ๊ปเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.บี.กรุ๊ป

ได้แก่ 0933559000051
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.บี.กรุ๊ป:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.บี.กรุ๊ป:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*