ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมภา ธุรกิจ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมภา ธุรกิจ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมภา ธุรกิจ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมภา ธุรกิจ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมภา ธุรกิจ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมภา ธุรกิจ


43 หมู่ที่ 8 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมภา ธุรกิจ ตั้งอยู่ที่

43 หมู่ที่ 8 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมภา ธุรกิจ



เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมภา ธุรกิจ

ได้แก่ 0933559000078
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมภา ธุรกิจ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมภา ธุรกิจ:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*