ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ภวิษย์การก่อสร้าง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ภวิษย์การก่อสร้าง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ภวิษย์การก่อสร้าง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ภวิษย์การก่อสร้าง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ภวิษย์การก่อสร้าง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ภวิษย์การก่อสร้าง


172 หมู่ที่ 15 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ภวิษย์การก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่

172 หมู่ที่ 15 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ภวิษย์การก่อสร้างเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ภวิษย์การก่อสร้าง

ได้แก่ 0933559000094
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ภวิษย์การก่อสร้าง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ภวิษย์การก่อสร้าง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*