ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาทรการโยธา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาทรการโยธา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาทรการโยธา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาทรการโยธา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาทรการโยธา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง เดินท่อระบบประปา ซ่อมท่อประปา งานสุขาภิบาล

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาทรการโยธา


128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาทรการโยธา ตั้งอยู่ที่

128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาทรการโยธาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาทรการโยธา

ได้แก่ 0933559000116
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาทรการโยธา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาทรการโยธา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*