ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัพ แฮปปี้เนส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัพ แฮปปี้เนส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัพ แฮปปี้เนส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัพ แฮปปี้เนส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัพ แฮปปี้เนส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัพ แฮปปี้เนส


205 หมู่ที่ 4 ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัพ แฮปปี้เนส ตั้งอยู่ที่

205 หมู่ที่ 4 ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัพ แฮปปี้เนสเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัพ แฮปปี้เนส

ได้แก่ 0933559000124
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัพ แฮปปี้เนส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัพ แฮปปี้เนส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*