ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุงเครื่องชั่ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุงเครื่องชั่ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุงเครื่องชั่ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุงเครื่องชั่ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุงเครื่องชั่ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ผลิต จำหน่าย ซ่อม นำเข้าเครื่องชั่งและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทุกชนิด ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุงเครื่องชั่ง


11 หมู่ที่ 8 ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุงเครื่องชั่ง ตั้งอยู่ที่

11 หมู่ที่ 8 ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุงเครื่องชั่งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุงเครื่องชั่ง

ได้แก่ 0933559000141
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุงเครื่องชั่ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุงเครื่องชั่ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*