ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีทรัพย์ การโยธา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีทรัพย์ การโยธา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีทรัพย์ การโยธา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีทรัพย์ การโยธา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีทรัพย์ การโยธา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีทรัพย์ การโยธา


811 หมู่ที่ 1 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีทรัพย์ การโยธา ตั้งอยู่ที่

811 หมู่ที่ 1 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีทรัพย์ การโยธาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีทรัพย์ การโยธา

ได้แก่ 0933559000159
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีทรัพย์ การโยธา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีทรัพย์ การโยธา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*