ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ใต้อินดัสทรี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ใต้อินดัสทรี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ใต้อินดัสทรี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ใต้อินดัสทรี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ใต้อินดัสทรี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ใต้อินดัสทรี


40 หมู่ที่ 1 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ใต้อินดัสทรี ตั้งอยู่ที่

40 หมู่ที่ 1 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ใต้อินดัสทรีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ใต้อินดัสทรี

ได้แก่ 0933559000183
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ใต้อินดัสทรี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ใต้อินดัสทรี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*