บริษัท กันทิมา 88 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กันทิมา 88 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท กันทิมา 88 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กันทิมา 88 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กันทิมา 88 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการติดตั้งเครื่องจักร ชิ้นส่วน อะไหล่เครื่องจักร วางระบบไฟฟ้า วางระบบเครื่องจักร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กันทิมา 88 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


99 หมู่ที่ 6 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กันทิมา 88 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

99 หมู่ที่ 6 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180

แผนที่บริษัท บริษัท กันทิมา 88 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กันทิมา 88 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0935559000011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กันทิมา 88 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กันทิมา 88 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*