บริษัท ลี้ไฮเทค 2559 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลี้ไฮเทค 2559 จำกัด"

บริษัท ลี้ไฮเทค 2559 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลี้ไฮเทค 2559 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลี้ไฮเทค 2559 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้งปลีกและส่ง สินค้าไอที รวมทั้งอุปกรณ์เสริม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลี้ไฮเทค 2559 จำกัด


7-9,11 ถนนเพียรยินดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลี้ไฮเทค 2559 จำกัด ตั้งอยู่ที่

7-9,11 ถนนเพียรยินดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

แผนที่บริษัท บริษัท ลี้ไฮเทค 2559 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลี้ไฮเทค 2559 จำกัด

ได้แก่ 0935559000029
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลี้ไฮเทค 2559 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลี้ไฮเทค 2559 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*