บริษัท ครอบครัวกีฬา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ครอบครัวกีฬา จำกัด"

บริษัท ครอบครัวกีฬา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ครอบครัวกีฬา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ครอบครัวกีฬา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายบัตรเข้าชมกีฬาฟุตบอลและจำหน่ายของที่ระลึก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ครอบครัวกีฬา จำกัด


31 ซอย3 (ถนนบ้านสวนดอกไม้) ถนนบ้านสวนดอกไม้ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ครอบครัวกีฬา จำกัด ตั้งอยู่ที่

31 ซอย3 (ถนนบ้านสวนดอกไม้) ถนนบ้านสวนดอกไม้ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

แผนที่บริษัท บริษัท ครอบครัวกีฬา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ครอบครัวกีฬา จำกัด

ได้แก่ 0935559000037
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ครอบครัวกีฬา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ครอบครัวกีฬา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*