บริษัท ศ.พรพรรณ ไทยฟูดส์ 59 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ศ.พรพรรณ ไทยฟูดส์ 59 จำกัด"

บริษัท ศ.พรพรรณ ไทยฟูดส์ 59 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ศ.พรพรรณ ไทยฟูดส์ 59 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ศ.พรพรรณ ไทยฟูดส์ 59 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต และจำหน่าย อาหารแปรรูปผลไม้อบแห้ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ศ.พรพรรณ ไทยฟูดส์ 59 จำกัด


333 หมู่ที่ 2 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ศ.พรพรรณ ไทยฟูดส์ 59 จำกัด ตั้งอยู่ที่

333 หมู่ที่ 2 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110

แผนที่บริษัท บริษัท ศ.พรพรรณ ไทยฟูดส์ 59 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ศ.พรพรรณ ไทยฟูดส์ 59 จำกัด

ได้แก่ 0935559000045
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ศ.พรพรรณ ไทยฟูดส์ 59 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ศ.พรพรรณ ไทยฟูดส์ 59 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*