บริษัท เพชรรุ่งเรือง อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพชรรุ่งเรือง อินเตอร์ไรซ์ จำกัด"

บริษัท เพชรรุ่งเรือง อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพชรรุ่งเรือง อินเตอร์ไรซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพชรรุ่งเรือง อินเตอร์ไรซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายข้าวทั้งในและนอกประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพชรรุ่งเรือง อินเตอร์ไรซ์ จำกัด


319 หมู่ที่ 7 ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพชรรุ่งเรือง อินเตอร์ไรซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

319 หมู่ที่ 7 ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

แผนที่บริษัท บริษัท เพชรรุ่งเรือง อินเตอร์ไรซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพชรรุ่งเรือง อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

ได้แก่ 0935559000053
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพชรรุ่งเรือง อินเตอร์ไรซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพชรรุ่งเรือง อินเตอร์ไรซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*