บริษัท เลิศชายการเกษตร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เลิศชายการเกษตร จำกัด"

บริษัท เลิศชายการเกษตร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เลิศชายการเกษตร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เลิศชายการเกษตร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ ยา ยารักษาโรค ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เลิศชายการเกษตร จำกัด


653 หมู่ที่ 8 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เลิศชายการเกษตร จำกัด ตั้งอยู่ที่

653 หมู่ที่ 8 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170

แผนที่บริษัท บริษัท เลิศชายการเกษตร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เลิศชายการเกษตร จำกัด

ได้แก่ 0935559000061
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เลิศชายการเกษตร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เลิศชายการเกษตร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*