ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันซู แทรเวิล (ไทยแลนด์)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันซู แทรเวิล (ไทยแลนด์)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันซู แทรเวิล (ไทยแลนด์)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันซู แทรเวิล (ไทยแลนด์)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันซู แทรเวิล (ไทยแลนด์) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันซู แทรเวิล (ไทยแลนด์)


98/26 ถนนสามัคคี ก ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันซู แทรเวิล (ไทยแลนด์) ตั้งอยู่ที่

98/26 ถนนสามัคคี ก ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันซู แทรเวิล (ไทยแลนด์)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันซู แทรเวิล (ไทยแลนด์)

ได้แก่ 0943558000031
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันซู แทรเวิล (ไทยแลนด์):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันซู แทรเวิล (ไทยแลนด์):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*