ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวารินโยธากิจ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวารินโยธากิจ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวารินโยธากิจ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวารินโยธากิจ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,800,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวารินโยธากิจ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวารินโยธากิจ


27/2 หมู่ที่ 2 ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวารินโยธากิจ ตั้งอยู่ที่

27/2 หมู่ที่ 2 ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวารินโยธากิจเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวารินโยธากิจ

ได้แก่ 0943558000058
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวารินโยธากิจ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวารินโยธากิจ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*